wróżka alicja - wróżby, tarot, horoskop
wróżka alicja - wróżby, horoskopy i tarot
1. Oferta jest kierowana wyłącznie do osób pełnoletnich i w pełni świadomych dokonywanego wyboru.

2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi wybranej przez osobę zamawiającą, zgodnie z opisem tej usługi znajdującym się na niniejszej stronie www.

3. Wszystkie opisane na stronie www usługi wykonywane są na podstawie wiedzy ezoterycznej i wynikających z niej metod, które to metody nie są doskonałe i mają swoje ograniczenia. Również autorzy opracowań pisemnych nie uważają się za nieomylnych i mogą popełniać błędy. Osoba korzystająca z usługi musi być powyższego świadoma.

4. Treści uzyskane dzięki usługom proponowanym na niniejszej stronie www reprezentują symboliczny sposób widzenia określonych spraw i mają na celu dostarczenie osobie korzystającej z usługi okazji do refleksji lub rozrywki.

5. Wszystkie decyzje i działania inspirowane treściami uzyskanymi dzięki korzystaniu z proponowanych na niniejszej stronie www usług, osoba z nich korzystająca podejmuje na własną odpowiedzialność.

6. Proponowane na niniejszej stronie www usługi nie mogą być traktowane jako substytut porad prawnych, finansowych, medycznych lub psychologicznych.

7. Ze względu na swój, charakter usługi proponowane na niniejszej stronie www nie podlegają reklamacjom ani zwrotom.

8. Za moment złożenia zamówienia na opracowanie pisemne przyjmuje się datę wpływu pieniędzy na podane konto.

9. Dane osobowe osoby korzystającej z usługi, jak również wszelkie inne informacje niezbędne do realizacji usługi traktowane są jako poufne i nie będą nikomu udostępnione.

10. Akceptując regulamin wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym dla potrzeb uzyskania odpowiedzi na zapytanie i otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie informacji powiązanych z przedmiotem mojego zapytania. Przyjmuję do wiadomości, że:
  • administratorem moich danych osobowych jest FHU "Alicja" z siedzibą w Krakowie,
  • podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, zaś podstawą ich przetwarzania jest udzielona przeze mnie zgoda, którą mogę wycofać w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • dane osobowe będą przetwarzane przez okres ich przydatności, w granicach określonych w przepisach prawa, nie dłużej niż do momentu odwołania zgody,
  • przysługuje mi prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przekazania lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • wszelkie wnioski dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy zgłaszać na adres e–mail: alicja@astro-tarot.pl
11. Czas realizacji pisemnego zamówienia wynosi maksymalnie 14 dni. Okres ten może jednak ulec przedłużeniu w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej /np. choroba, awaria itp./.

12. Opracowania na e-mail dostępne są od września 2017r.

13. Właściciel niniejszej strony www nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niewłaściwego korzystania z usługi lub z niezrozumienia charakteru usług proponowanych na niniejszej stronie www.

14. Właścicielem niniejszej strony jest FHU "Alicja", z siedzibą w Krakowie

wróżka alicja nowak - wróżby, tarot, horoskop
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zgody autora jest zabronione.